RYCHLÝ KONTAKT

VELS vážící elektronické systémy s.r.o.

Výzkumná 661
Pardubice - Rosice nad Labem
533 51

Tel.: +420 466 415 788
Fax: +420 466 415 318
e-mail: vels@vels.cz

ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY - Bloky pro vážení - VB/HLC, VBT/HLC

Bloky pro vážení nádob se snímači HBM HLC

VB/HLC, VBT/HLC

Použití a funkce

Bloky VB a VBT jsou kompaktní jednotky pro vážení nádob a zásobníků určené pro montáž mezi patky nádoby a nosnou konstrukci. Tyto bloky sestávají ze spodní desky, snímače síly, seřiditelného dorazu, elastomerového silentbloku, horní desky, Cu propojovacího pásu a vodorovného táhla (typ VBT). Elastomerový silentblok o vysoké únosnosti kompenzuje boční síly vznikající například v důsledku teplotních dilatací nádoby. Silentblok je rovněž schopen vyrovnat drobné odchylky rovnoběžnosti patek nádoby a nosné konstrukce. Seřiditelný doraz chrání silový snímač před přetížením. Cu propojovací pás o velkém průřezu zabezpečuje ochranu snímače před účinky velkých elektrických proudů. Vodorovné táhlo (typ VBT) je ve směru své osy schopno absorbovat velké horizontální síly vznikající například u míchaných nádob. V tom případě je vhodné orientovat bloky tak, aby vodorovná táhla byla ve směru tečném resp.rovnoběžném se zachytávanou silou. Není-li nádoba míchána, stranová stabilita nádoby je plně zajištěna již použitím bloků typu VB.

Bloky jsou dodávány v provedení z pozinkované oceli nebo nerez oceli.

Montážní pokyny

Přesvědčíme se, jsou-li montážní a podkladové plochy čisté, rovinné a vodorovné. V závislosti na instalačních podmínkách může být jakákoliv chyba vodorovnosti vyrovnána například klínky a podložkami (pevně přivařenými) nebo odbroušením montážních ploch. Za žádných okolností nesmí být broušeny dosedací plochy vážícího bloku.

Nosná konstrukce musí být dostatečně tuhá, aby nevznikaly nepřípustné průhyby způsobené hmotností nádoby a jejího obsahu.

Z důvodu zmenšení bočních sil na co nejmenší hodnotu je třeba zajistit, aby montážní otvory v základu a v patkách nádoby byly souosé.

V podporách je třeba zajistit pokud možno jednotné zatížení. Musí být zajištěno přesné nastavení výšky podpor (kompenzační plechy mějte připraveny). Toto je obzvlášť důležité u staticky neurčitých konstrukcí.

Při montáži zásobníku na podpory je nutné zajistit, aby nevzniklo žádné šokové zatížení snímače. I krátkodobé převýšení limitního zatížení snímače může vést k jeho zničení.

Pro těžké zásobníky nebo nepříznivé instalační podmínky se doporučuje použít montážní přípravky (pomocné podpory, zdvihací zařízení atd.).

U staticky neurčitých podpor, nerovnoměrného zatížení podpor způsobeného pružením konstrukce, různou výškou podpor apod. by mělo být zatížení jednotlivých snímačů kontrolováno připojením budícího napětí a změřením výstupního signálu. Aby se předešlo přetížení, je nutné větší nerovnoměrnosti kompenzovat vložením podložek pod ty podpory, které jsou méně zatíženy.

Je nutno zabránit usazování prachu, nečistot a jiných cizích těles na součástech bloku.

Rovněž mezeru nad bezpečnostním dorazem je nutno udržovat v čistotě a vůli pravidelně kontrolovat kalibrovanou měrkou ( při plném nominálním zatížení by vůle měla být v rozmezí 0,1 - 0,15 mm).


Technická data*

Jmenovité zatížení [kg] 550 1 100 1 760 2 200 4 400
Třída přenosti C3
Maximální zatížení [% jmen. zat.] 150
Maximální dovolený stranový posun [mm] 4 8
Horizontální síla pro stran. posun 1 mm [% jmen. zat.] 0,4 0,6
Max. dovolená boční síla [kN] 1,6 4,8
Max. dovolená boční síla ve směru táhla (VBT) [kN] 36 45
Maximální napájecí napětí snímače [V] 15
Materiál zinkovaná ocel nebo nerez. ocel
Hmotnost [kg] 13-20 (podle provedení a jmen. nosnosti)

Příklad objednávky:
VBT/HLC/1100kg (blok s táhlem se snímačem HBM HLC, jmenovité zatížení 1100 kg, třída C3)
VB/HLC/550kg (blok bez táhla se snímačem HBM HLC, jmenovité zatížení 550 kg, třída C3)


Rozměry a zapojení

Připojovací rozměry a elektrické zapojení platí jak pro VBT/HLC, tak pro VB/HLC
Rozměry před závorkou pro VB/HLC, VBT/HLC 550 kg-1 100 kg, rozměry v závorce pro VB/HLC, VBT/HLC 2 200 kg-4 400 kg
Změny vyhrazeny.
VB/HLC, VBT/HLC - rozměry a zapojení